نمونه طراحی سایت فروشگاهی -استخدامی

پلت فرم ما برای حمایت از نیازهای استخدام هر تیم، از راه اندازی تا شرکت های بزرگ ساخته شده است.

شروع

برای استارتاپها و تیمهای کوچک

تومان 300.000
ماهانه
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی

متوسط

برای شرکت های متوسط

تومان 780.000
ماهانه
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی

حرفه ای

برای شرکت های بزرگ

تومان 1.650.000
ماهانه
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی
 • ساخت برنامه استخدامی

نمی توانید تصمیم بگیرید که کدام برنامه برای شما مناسب است؟

سوالات متداول

ما به شما بهترین ها را ارائه می دهیم.

ما به شما بهترین ها را ارائه می دهیم.

ما به شما بهترین ها را ارائه می دهیم.

ما به شما بهترین ها را ارائه می دهیم.

ما به شما بهترین ها را ارائه می دهیم.

ما به شما بهترین ها را ارائه می دهیم.

استخدام پلت فرم ما

5/5

نمونه طراحی سایت فروشگاهی - استخدامی

اکنون محاکمه رایگان خود را شروع کنید تا تجربه کنید که چگونه نرم افزار قدرتمند ما به شما در دستیابی به موفقیت استخدام کمک خواهد کرد!

© تمامی حقوق محفوظ است

پیمایش به بالا